Best of the West Academie

Tussen februari en april 2017 vond de tweede pilot plaats van de Best of the West Academie. Hierbij richtten we ons op één-op-één trajecten met docent en leerling om in twee maanden toe te werken naar een presentatie. Op 8 april vond de eindpresentatie plaats waarbij de vijf leerlingen hun eindproject lieten zien aan medeleerlingen, docenten, familie en andere geinteresseerden.