Best of the West Academie

Best of the West Academie

Tussen februari en april 2017 vond de tweede pilot plaats van de Best of the West Academie. Hierbij richtten we ons op één-op-één trajecten met docent en leerling om in twee maanden toe te werken naar een presentatie. Op 8 april vond de eindpresentatie plaats waarbij de vijf leerlingen hun eindproject lieten zien aan medeleerlingen, docenten, familie en andere geinteresseerden.