Stichting Operatie Periscoop

Stichting Operatie Periscoop

De stichting stelt ons in staat te doen waar we in geloven met al onze passie en creativiteit. Hier nemen wij, samen met het bestuur, 100% het initiatief  om onze artistieke vrijheid te botvieren zonder revolutionaire restricties of gedachten aan vraag en aanbod. Kinderparticipatie klinkt heel schattig, maar op het moment dat dit werkelijk vorm krijgt in de publieke ruimte kan het behoorlijk controversieel zijn. Hoe zou een door kinderen ontworpen voorgevel eruit zien? Of een fietspad, een plein of een weg? En welke acties zouden kinderen bedenken om de sfeer op straat te verbeteren?

De stichting is opgericht in juli 2014. De statuten zien er als volgt uit:

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Operatie Periscoop.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren van kinderparticipatie, creatieve ontwikkeling en ruimtelijke expressie in de buurt voor en door kinderen en de rest van de buurtbewoners. Zowel in buurten van Nederland als in het buitenland, voornamelijk, maar niet uitsluitend, in stedelijke aandachtswijken.
De stichting beoogt de magie terug te brengen in de buurt via de fantasie van kinderen door met hen een duidelijke visuele stempel te drukken op de publieke ruimte en tevens via een oprechte verbinding met de buurt de sfeer en sociale cohesie in buurten te versterken;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verbinden van sociale netwerken in de buurt en daarbuiten;
b. het organiseren van actie onderzoek met kinderen;
c. publieke interventies in de buurt;
d. exposities in de openbare ruimte, workshops, publicaties, ontwerpen, installaties, websites, sociale media, digitale film, muziek en theater producties, conferenties en bijeenkomsten.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het bestuur

Het huidige bestuur van Stiching Operatie Periscoop bestaat uit:

  • Ilma Kramerx
  • Yvonne de Vries
  • Lupe Manuela

Jaarverslagen

Download de inhoudelijke jaarverslagen (PDF, rechts-klikken om te downloaden)
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2014 en 2015

Hieronder zijn de balans en winst- en verliesrekening te downloaden:
rekening 2015
rekening 2016