Over ons

Over Operatie Periscoop

Operatie Periscoop is een sociale onderneming geleid door Margreet van der Vlies (architect) en Yehudi van de Pol (sociaal geograaf).

Operatie Periscoop specialiseert zich in Social Placemaking waarbij het sociale domein verbonden wordt aan de fysieke vormgeving van de publieke ruimte. Operatie Periscoop werkt vanuit een oprechte verbinding met de bewoners en gebruikers van de buurt en zoekt gezamenlijk naar manieren om de buurt dichter bij elkaar te brengen.

Kernwaarden

De wijsheid in de buurt
Operatie Periscoop gelooft in de wijsheid die aanwezig is in een buurt. Met bewoners en gebruikers brengt Operatie Periscoop plekken in kaart om zo kansen en knelpunten naar boven te krijgen en hier vervolgens samen acties voor uit te werken. Dit noemen wij Social Placemaking. Juist waar een vastgeroeste situatie lijkt te zijn ontstaan kan Operatie Periscoop een oplossing bieden door vanuit de positieve krachten in de wijk te werken.

Diversiteit
Diversiteit is voor ons het uitgangspunt. Operatie Periscoop is ervan overtuigd dat een stad pas werkt als ook iedereen zich betrokken voelt en gehoord kan worden.

Generaties
Jongeren en kinderen hebben een kennis en inzicht waar volwassenen veel van kunnen leren. Door deze kennis serieus te nemen en hen tegelijk te ondersteunen in hun intellectuele en creatieve potentieel bouwen we aan een hechtere samenleving voor nu en in de toekomst. Tegelijk impliceert dit eigenlijk dat verschillende generaties verschillende wijsheid bezitten en dat die allemaal aan bod zouden moeten komen.

Social Placemaking vormt onze visuele aanpak en de samenwerking met kunstenaars en artiesten maakt resultaten goed zichtbaar. Onderzoek gaat direct gepaard met interventies waardoor de eerste veranderingen meteen worden gerealiseerd.

Waarom Operatie Periscoop?

Vanuit dat wat we zien door de Periscoop en vanuit de oprechte verbinding waartoe we uitnodigen, kondigt zich een actie aan om de werkelijkheid te bewerken, te hervormen, en zo samen de stad te blijven maken. Lees hier meer over de periscoop, een magisch instrument.

Fase 1

Wanneer Operatie Periscoop in een nieuw gebied gaat werken beginnen we met een quickscan van de buurt om een beeld te krijgen van wat er speelt. Dit begint uiteraard met de informatie die de opdrachtgever al heeft en daarna is het belangrijk om kennis te maken met de buurt. Dit gebeurt op straat. Hier organiseren we iets op plekken waar veel bewoners langskomen (schoolplein, park, speelplek) om vervolgens met deze informatie te kiezen voor een specifieke plek om daarop in te zoomen. Hieruit kan bijvoorbeeld een participatief ontwerp zijn van een plek in de openbare ruimte of het kan juist een meer sociaal karakter hebben gericht op het versterken van de sociale cohesie.

Operatie Infiltratie: kennismaken, buurt leren kennen
– ‘QuickScan’ van een gebied
– Inzoomen op een plek: social placemaking, actieve bewoners betrekken, participatief ontwerp van de publieke ruimte

Fase2

Deze fase gaat veel meer over het stimuleren en versterken van de sociale verbanden binnen de buurt. Hierbij wordt ook een social culturele infrastructuur in kaart gebracht: welk aanbod aan activiteiten zijn er voor verschillende bewoners (sport, creatieve clubs, dansles etc.); En welke sociale ondersteuning wordt op buurtniveau aangeboden (buurthuis, spreekuren van maatschappelijk werkers, politie etc.)

We kijken dan ook hoe professionals in de buurt met elkaar samenwerken. Zijn er korte lijnen en hoe kunnen die worden verbeterd. Dit alles wordt gedaan terwijl we de bewoners betrekken in onze acties en initiatieven om hen steeds meer te stimuleren zelf met ideeen te komen en deze uit te voeren.
Loslaten is het eindresultaat van onze actie. De buurt een impuls geven om vervolgens zelf ermee veder te kunnen.

Oprechte verbinding: betrokkenheid en verbondenheid
– Interactie stimuleren
– Sociaal culturele infrastructuur in kaart brengen
– Samenwerking professionals en gemeente
– Vrijwilligheid activeren: buurt gedragen processen stimuleren
– Loslaten

Resultaat: Connected Communities

– Betere sociale cohesie tussen bewoners en gebruikers
– Hechtere verbinding tussen bewoners en gemeente
– Betere samenwerking tussen professionals in de wijk
– Een mooiere buurt sociaal en fysiek