Vandaag is het Manifest van de Vreedzame Kinderwijkraad Bos en Lommer gepresenteerd op het schoolplein van de Al Wafa en Tijl Uilenspiegelschool. Samen met de kinderen van vijf scholen, Fenna Ulichki van de bestuurscommissie West, docenten, buurtwerkers en gemeente is dit manifest feestelijk onthuld.

De afgelopen twee maanden hebben 18 kinderen van 5 scholen: de Narcis Querido, De Wiltzangh, de Tijluilenspiegel, de Al Wafa en De Roos, samen nagedacht hoe hun vreedzame wijk eruit zou moeten zien.

Het Manifest is een brief aan de wijk geworden. Lees hier het manifest:

Elke school heeft ook acties bedacht om op school en met de buurt samen uit te voeren.

Wat is de vreedzame wijk en de vreedzame school?

De vreedzame wijk komt voort uit de vreedzame school, een breed opgezet burgerschapsprogramma. Hierin leren kinderen sociaal gedrag: omgaan met verschillen, luisteren naar elkaar en een eigen mening te vormen. Zij leren verder conflicten zelf op te lossen en verantwoording voor de groep te nemen. Zij ervaren ook wat een democratie is en hoe deze werkt. Hiermee oefenen zij door onder andere een kinderwijkraad. Dit is een raad van verschillende scholen in de wijk met gekozen vertegenwoordigers uit de bovenbouw. Hier denken de kinderen na over hoe zij willen dat we met elkaar omgaan en vervolgens bedenken zij zelf acties met de school en hun buurt om uit te voeren.

De vreedzame wijk gaat vanuit de school de wijk in en is bedoeld om ook ouders, bewoners en iedereen die in de buurt met kinderen te maken heeft te betrekken. Het begint met het Manifest, dan volgen de scholen acties en vervolgens wordt er gewerkt om steeds meer partijen in de buurt te betrekken. Toewerkend naar een gezamenlijk gedragen sociale norm in een positief sociale gemeenschap.

Hoe werkt de vreedzame wijk?

Alle vertegenwoordigers van de scholen zijn gekozen door de eigen school via een officiƫle verkiezing. Zij vertegenwoordigen de klas en zorgen dat alles wat de vreedzame kinderwijkraad besluit eerst wordt besproken met de klassen. Hier zijn hele mooie discussies uit ontstaat, vooral als het om een punt ging van bepaalde klassen, waardoor de kinderen echt vertegenwoordigers waren van de eigen achterban.

Als manifest hebben de kinderen een prachtige brief aan de wijk geschreven. Over de gekozen speerpunten: Omgang met elkaar, Omgang met de natuur en Ontmoeten.

Hoe nu verder?

Het Manifest zal op alle scholen, buurtcentra en bij de gemeente in Bos en Lommer worden verspreid. De scholen zullen elk tijdens hun eigen actie het manifest nogmaals presenteren. De vreedzame kinderwijkraad gaat ook door en zal elke twee maanden bijeenkomen. Hierbij zullen elk jaar alle scholen van Bos en Lommer worden uitgenodigd.

De vreedzame kinderwijkraad Bos en lommer wordt geleid door aanjagers vreedzame wijk Bos en Lommer Margreet van der Vlies en Yehudi van de Pol van Operatie Periscoop.